Maksetingimused

1. Terminid ja määratlused

Operaator — Nord Connect OÜ, registreerimisnumber 12471673, juriidiline aadress – Lõõtsa 2a, Таllinn, Eesti Vabariik, ЕЕ 11415, ettevõte, mis on kodulehekülje www.roamingsim.eu omanik ja pakub mobiilsideteenuseid.

Аbonent — isik, kes kasutab ettemaksukaarti, Operaatori rahvusvahelisi mobiilsideteenuseid ning Operaatori antud ühenduse numbrit.

Pank – krediidiasutus, mis väljastab Pangakaarte.

Pangakaart – arveldus- või krediitkaart, mille väljastajaks on krediidiasutus ning mis on sularahata arveldamise vahendiks ning ette nähtud Abonendile tema Pangakontodel olevate rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks.

Arvestussüsteem – Operaatori automaatne elektrooniline süsteem Abonendile Sideteenuste osutamise ja nende eest tasumise toimingute arvestamiseks.

Internet – ülemaailmne vabatahtlikult ühinenud arvutivõrkude süsteem, mis on rajatud IP protokolli kasutamisele ja andmepakettide marsruutimisele.

Isikukonto – elektrooniline konto Arvestussüsteemis, mis on mõeldud osutatud ja osutamisele kuuluvate Sideteenuste mahu, rahaliste vahendite laekumiste ja väljaminekute arvestamiseks, mida Abonent on Sideteenuse maksekontole kandnud.

Maksja – Pangakaardi omanik, kes on interneti kaudu ülekannet alustav Abonent ja kes annab Pangale korralduse rahaliste vahendite ülekandmiseks interneti sideteenuste eest tasumiseks teenusepakkuja kasuks.

Internetimakse – makse, mille teostab Maksja (Abonent) interneti kaudu pakutavate Sideteenuste eest tasumiseks.

Sideteenus – märkide, signaalide, kirjaliku teksti, kujutiste, helide vastuvõtmine, töötlemine, säilitamine ja edastamine Operaatori sidevõrgus.

Sait – internetis aadressil www.roamingsim.eu asuvate teaberessursside kogum.

2. Sideteenuste eest internetimaksena tasumise korra kirjeldus

2.1. Makseid saab Saiti kasutades teostada ainult Saidil registreerunud Abonent.

2.2. Saidil registreerimise korra ja eeskirjadega saab tutvuda siin.

2.3. Makse teostamiseks Te peate valima menüüst "Lisa kõneaga" ning sisestama järgmised andmed:

2.3.1. Kõneaja lisamine kaardile - sisestage RoamingSIM telefoni number, millele soovite lisada kõneaega;

2.3.2. Summa - valige loetelust sobiv summa, mille ulatuses soovite lisada kõneaga;

2.3.3. Valuuta - valige loetelust valuuta, milles soovite teaostada makset;

2.3.4. Makseviis - valige loetelust Teile sobiv makseviis. Kõneaja lisamise makset on võimalik teaostada krediitkaardiga; SEB, Nordea ja Swedbank deebetkaardiga; või PayPal maksekeskkonnas;

2.3.4.1. Krediitkaardiga tasumine (Visa, MasterCard): Peale tellimuse vormistamist suunatakse Teid makse sooritamiseks Nets Estonia AS-i turvalisse keskkonda. Seal on eeltäidetud maksekorraldus, kus on kirjas tasumisele kuuluv summa. Peale kaardinumbri, turvakoodi (3 numbriline kood kaardi tagaküljel) ning kaardi kehtivusaja lõpu sisestamist autoriseerib Nets Estonia tehingu kliendi pangas. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSL-turvaprotokolli ning MasterCard SecureCode ja Verified by Visa turvaprogramme, mis tagavad selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. 

2.3.5. Turvalisuse kood – juhuslikult koostatud kujutis koos koodiga, mis on mõeldud kaitseks automaatse registreerimise eest saidil. Kui te ei saa kujutisel olevatest sümbolitest aru, uuendage kood, klikkides hiirega vastavale kujutisele.

2.3.6. Sisestage turvalisuse kood ning klikkige nupule "Maksan".

2.4. Peale saidil makse kinnitamist suunatakse Teid interneti maksekeskkonda vastavalt valitud makseviisile.

2.5. Selleks, et süsteem saaks lisada kõneaega Teie kaardile, tuleb peale maksekeskkonnas makse kinnitamist pöörduda tagasi kaupmehe juurde.

2.6. Makse loetakse sooritatuks alates hetkest, mil saadakse kasutatavast maksesüsteemist kinnitus maksetoimingu eduka lõpetamise kohta.

2.7. Pärast makse teostamist kantakse kogu summa Teie kaardile. Rahaliste vahendite kandmine toimub mõne minuti jooksul.

Tähelepanu: teostatud ülekande tühistamist ja makstud raha tagastamist ei toimu!

3. Piirangud

3.1. Operaator jätab endale õiguse piirangute seadmiseks Abonentide poolt rahaliste vahendite kandmisele isikukontodele. Operaatoril on õigus Abonenti mitte teavitada piirangute rakendamise põhjustest.

3.2. Rahaliste vahendite ülekandmine interneti maksekeskkonnas toimub järgmisi piiranguid arvestades:

3.2.1. Minimaalne intervall rahaliste vahendite ülekandmise korralduste vahel (ühe ja sama Pangakaardiga) on 30 (kolmkümmend) minutit.

 

4. Lisatingimused

4.1. Abonenti teavitatakse tegevuse lõpetamisest või kehtivate Eeskirjade muutmisest Saidi kaudu. Eeskirjad loetakse muudetuks alates hetkest, mis on teates näidatud.

4.2. Operaator võib Pangakaartide abil rahaliste vahendite ülekandmise interneti maksekeskkonnas antud Abonendi või Maksja puhul piiramatuks ajaks ilma põhjuseid selgitamata peatada.

4.3. Operaator ei vastuta Maksja (Abonendi) ees viivituste ja tõrgete eest tehniliste platvormide ning transpordivõrkude või sidevõrkude töös, mis ei ole Operaatori võrgud.

4.4. Maksja vastutab kolmandate isikute igasuguse tegevuse eest, mille puhul teostatakse internetimakse Maksja nimel tema Pangakaartide abil, kui Maksja ei ole Operaatorile 5 päeva jooksul teatanud Pangakaartide kaotamisest või vargusest ja / või isikuandmete (salasõnad, koodid jne) vargusest.

Prindiversioon