Kuidas kasutada mobiiltelefonis olevat telefoniraamatut?

  • Mobiiltelefonis oleva telefoniraamatu kasutamiseks peavad numbrid olema sisestatud järgmisel kujul:

00 – riigi kood – linna kood (kui seda kõnede puhul kasutatakse) – telefoninumber
või
+ – riigi kood – linna kood (kui seda kõnede puhul kasutatakse) – telefoninumber.

Prindiversioon