Kuidas kontrollida saldo jääki?

  • Selleks, et teada saada SIM-kaardi saldo jääki, valige menüü > SIM Menu > Check Balance. Teie telefon saadab automaatselt päringu ja mõne sekundi pärast Te saate informatsiooni oma SIM-kaardi saldo jäägi kohta.
  • Informatsiooni SIM-kaardi saldo jäägi kohta on võimalik saada ka muul viisil: valige 099 ja vajutage kõnealustamise klahvile „Call“.

NB! Sisselülitatud SMS MODE režiimi korral ei ole SIM-kaardi saldo jäägi kontrollimine koodiga 099 võimalik.

Prindiversioon