Kuidas teada saada oma ühendusnumber?

  • Selleks, et teada saada Teile omistatud ühendusnumbrit või -numbreid, valige menüü > SIM Menu > Show My Numbers ja vajutage „OK“.
  • Mõne sekundi pärast ilmub mobiiltelefoni ekraanile Teile omistatud ühendusnumber või -numbrite loetelu, kui Teile on antud rohkem kui üks ühendusnumber.
  • Teile võib olla omistatud mitu ühendusnumbrit, mis on seotud ühe SIM-kaardiga, seega on Teil võimalus valida ühendusnumbrite loetelust ükskõik milline number ning määrata see põhinumbriks. Numbrit, mille olete määranud põhinumbriks, näidatakse abonentidele, kellele Te helistate.
  • Selleks, et määrata ühenduse põhinumber, valige menüü > SIM Menu > Show My Numbers ja vajutage „OK“. Mõne sekundi pärast kuvatakse Teie mobiiltelefoni ekraanil ühendusnumber või -numbrite loetelu. Vajutage mobiiltelefoni funktsiooniklahvi, mille kohale on kuvatud kiri „VASTA“ ning järgmisel avaneval menüülehel sisestage ühendusnumbri järjekorranumber ning kinnitage valik, vajutades klahvile „VALMIS“. Kui tehtud toiming on õnnestunud, ilmub mobiiltelefoni ekraanile teade „DONE“.

 

Ühendusnumbrite loetelus on esimene alati see number, mis Teil on käesoleval hetkel määratud põhinumbriks.
Ühendusnumbrite loetelu on võimalik pärida käsitsi. Selleks valige 094 ja vajutage kõnealustamise klahvile „Call“ (roheline telefonitoru) ning oodake vastust.

Prindiversioon