Millest alustada?

  1. Paigaldage SIM-kaart mobiiltelefoni nii, nagu on Teie mobiiltelefoni kasutusjuhendis õpetatud.
  2. Lülitage mobiiltelefon sisse ja sisestage PIN1-kood, mis on märgitud SIM-kaardil.
  3. Pärast PIN1-koodi sisestamist ja SIM-kaardi registreerimist välisvõrgus, saate kohe alustada RoamingSIM kaardi pakutavate teenuste kasutamist. Teie SIM-kaardi registreerimise kinnituseks ilmub telefoni ekraanile sümbol koos tugijaama signaalitugevuse tähistusega. Mida kõrgem on indikaatori joon, seda tugevam on signaal.
Prindiversioon